RECICLATGE I COMERCIALITZACIÓ DE TERMOPLÀSTICS

EXPERTS EN TRITURATS TERMOPLÀSTICS

DESDE 1985 GENERANT MATERIES PRIMES

ELS SERVEIS QUE CUBREIXEN LES SEVES NECESSITATS

ELABORACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

Elaboració de materials triturats, grancejats i micronitzats amb diferents granulometries lliures de contaminants.

TRITURATS I MICRONITZATS

Disposem de la maquinària més avançada, garantint la millor qualitat del mercat.

FABRICACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

Amb el tractament especial de neteja i separació d’impureses, els oferim la possibilitat de reutilitzar els seus propis residus.

SERVEI DE TRANSPORT HOMOLOGAT

Disponibilitat de realitzar la recollida i el lliurament dels materials amb la nostra flota.

COMERCIALITZACIÓ DE TERMOPLÀSTICS

Oferim les millors condicions tant en la compra com en la venda.

RECOLLIDA I SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIES TERMOPLÀSTIQUES

Disponibilitat de realitzar la distribució amb diferents formats d’envàs.

ACREDITACIÓ DE DESTRUCCIÓ DE PARTIDES OBSOLETES, ERRÒNIES O FORA D’ÚS

Expedició de certificats de destrucció.

HOMOLOGATS PER LA JUNTA DE RESIDUS Nº E-248.96

Autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

EL NOSTRE ÀMBIT DE CONEIXEMENT

MATERIALS PROPORCIONATS

POLIETILÈ TEREFTALAT

Barrera als gasos (CO2, O2 i humitat), impermeable, inert al contingut, resistència a el desgast i la variació de les temperatures, apte per a ús com a envàs alimentari.

POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT

Resistent a les baixes temperatures, a l’abrasió, a l’impacte, tensió, compressió i tracció, impermeable, inert al contingut, no és tòxic.

POLICLORUR DE VINIL

Lleuger, ignífug, resistent a la intempèrie i a la corrosió, transparent, propietats de permeabilitat, resistent als impactes.

POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT

Resistència a l’impacte, molt bona processabilitat, resistència tèrmica i química, Lleuger, transparent, flexible, inert al contingut, impermeable, econòmic.

POLIPROPILÈ

Inert a el contingut, resistent a altes temperatures, barrera a la humitat, impermeable, brillantor, lleuger, alta resistència química i elèctrica.

POLIESTIRÈ

Transparent, alta rigidesa, ignífug, lleuger, brillantor, irrompible, transparent, baixa densitat, resistència a la radiació gamma.

ALTRES

Resistent a la corrosió, flexible, lleuger, alta resistència a les temperatures, propietats mecàniques i productes químics.

FORMULARI DE CONTACTE

FACI’NS SABER LES SEVES PETICIONS